DOBRODOŠLI

HOTEL JOSIPDOL

Mjesto opuštanja i odmora
Sjeverna lika turizam Josipdol

40 GODINA KVALITETE I TRADICIJE

Hotel je smješten u okruženju svježeg i čistog zraka, livada, šuma, vodotoka i zemljišta bez industrijskih i drugih zagađivača. U sklopu hotela nalaze se nogometno igralište, rukometno igralište i teniski teren. Ako tome dodamo izvrsnu kuhinju i povoljan smještaj, te lokaciju u središtu Hrvatske, dobijemo idealno mjesto za odmor, konferencije, organizirane svečanosti ali i pripremu sportaša, kako profesionalnih ekipa, tako i mlađih i seniorskih kategorija.

Smještajni kapaciteti

Hotel

Hotel Josipdol raspolaže sa 28 soba  hotelskog standarda tri (***) zvijezdice, a gotovo sve sobe imaju balkone s pogledom u prirodu.

Hostel

Hostelske sobe smještene su u odvojku hotela, ukupnog kapaciteta 31 ležaj, kao dvokrevetne i četverokrevetne sobe. Sanitarni čvor je centralni.

Više

Naziv projekta:

“KK.04.1.2.01.0072 ENERGETSKA OBNOVA HOTELA JOSIPDOL”

Opis projekta:   (1) Postizanje energetske uštede kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije uslijed (a) toplinske izolacije ovojnice hotela  i zamjene stolarije energetski učinkovitijom, (b) modernizacija sustava rasvjete, (c) instalacije sustava za nadzor i praćenje energenata (d) zamjena uređaja energetski učinkovitijim te (2) Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije sunca izgradnjom (a) fotonaponske elektrane i ugradnjom (b) opreme za zagrijavanje PTV energijom sunca

Ciljevi i očekivani rezultati: projekt za glavni cilj ima povećanje učinkovitosti smanjenom potrošnjom električne energije i korištenjem obnovljivih izvora energije u svrhu povećanja ušteda kroz manju količinu isporučene energije za jednak obim poslovanja. Očekivani rezultati su ušteda isporučene energije za 31.345,48 kWh/god, povećanje udjela obnovljive energije za 77.079,00 kWh/god proizvedene iz obnovljivih izvora energije.  Sve prethodno bi rezultiralo smanjenom isporučenom energijom za 69,62%, te smanjenom emisijom stakleničkih plinova CO2 za 25,45915 t/god u odnosu na stanje prije provedbe mjera

Kontakt osoba: Silvio Mićin, direktor
Naziv korisnika: HOTEL JOSIPDOL d.o.o., Zagreb, Iblerov trg 10, OIB 93430783912
Ukupna vrijednost projekta: 4.829.805,94HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 4.672.000,86HRK
EU sufinanciranje projekta: 3.359.967,46 HRK
Razdoblje provedbe projekta: do lipnja 2022.godine
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Naziv projekta

“KK.03.2.1.19.0454 „IMPLEMENTACIJA IKT  POSLOVNIH RJEŠENJA NAMIJENJENIH HOTELSKOJ INDUSTRIJI”

Opis projekta;  Projekt “Implementacija IKT poslovnih rješenja namijenjenih hotelskoj industriji” odnosi se na implementaciju integralnog informatičkog rješenja funkcionalnosti poslovanja hotela i izdvojenih poslovnih jedinica. Rješenje uključuje software, hardware, te sustav kontrole pristupa.

Ciljevi i očekivani rezultati:  Implementacija integralnih  profesionalnih informatičkih rješenja funkcionalnosti poslovanja hotela; kroz potrebne module te adekvatnim hardwarskim rješenjima (server, radne stanice..), printeri, ruteri, mreže projektom će se postići glavni cilj integralne podrške poslovnim procesima u svrhu povećanja učinkovitosti i funkcionalnosti poduzetnika!

Kontakt osoba; Silvio Mićin, direktor
Naziv korisnika; HOTEL JOSIPDOL d.o.o., Zagreb, Iblerov trg 10, OIB 93430783912
Ukupna vrijednost projekta; 215.800,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 149.770,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 97.350,50 HRK
Razdoblje provedbe projekta: do lipnja 2022.godine

www.strukturnifondovi.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.godina – Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

 

Upit o dostupnosti

    THANK YOU
    HOTEL JOSIPDOL On a visit to our site
    Sjeverna lika turizam Josipdol

    Through three decades of existence, we are an unavoidable and unforgettable place for thousands of guests, so we invite you to see why.